HOẠT ĐỘNG

VNNIC đồng hành cùng Hiệp hội TMĐT VECOM tổ chức thành công DIỄN ĐÀN SINH VIÊN TRONG NỀN KINH TẾ SỐ tại Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH) với quy mô gần 1000 sinh viên.

24/10/2023

Tham dự sự kiện này, VNNIC đã có bài trình bày về chủ đề xây dựng thương hiệu cá nhân trên môi trường số cùng tên miền ID.VN, trang bị cho các bạn sinh viên các kiến thức mới nhất về định danh thương hiệu trên Internet ứng dụng tên miền quốc gia Việt Nam.

VNNIC đồng hành cùng Hiệp hội TMĐT VECOM tổ chức thành công Workshop “Xu hướng mới trong kinh doanh số và cơ hội cho sinh viên” tại trường Đại học Thủ Dầu Một.

23/10/2023

Tham dự sự kiện này, VNNIC và Nhà đăng ký tên miền quốc gia .VN - TinoHost đã có bài trình bày về chủ đề xây dựng thương hiệu cá nhân trên môi trường số cùng tên miền ID.VN, trang bị cho các bạn sinh viên các kiến thức mới nhất về định danh thương hiệu trên Internet ứng dụng tên miền quốc gia Việt Nam.

VNNIC đồng hành cùng Hiệp hội TMĐT VECOM tổ chức thành công Workshop “Xu hướng mới trong kinh doanh số và cơ hội cho sinh viên” tại trường Đại học Phương Đông.

21/10/2023

Tham dự sự kiện này, VNNIC và Nhà đăng ký tên miền quốc gia .VN - iNET đã có bài trình bày về chủ đề xây dựng thương hiệu cá nhân trên môi trường số cùng tên miền ID.VN, trang bị cho các bạn sinh viên các kiến thức mới nhất về định danh thương hiệu trên Internet ứng dụng tên miền quốc gia Việt Nam.